У 20 младе 2019
Претходне У 20 младе репрезентације
2017_u20_w

У20 ЖЕНСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ
Ивана
Катанић
Позиција:
1-2
Тијана
Јелић
Позиција:
4
Невена
Димитријевић
Позиција:
1
Марта
Вуловић
Позиција:
5
Маријана
Зукановић
Позиција:
5
Теодора
Турудић
Позиција:
3