Savez Upravni Odbor

Za razliku od dosadašnje delegatske prakse u sastavu Upravnog odbora KSS prema novom Statutu važiće polumandatski sistem vlasti.

To znači da da će polovinu članova izvršnog tela činiti kadrovi koje je imenovao predsednik
a ostalu četvoricu bira skupština Upravni odbor u naredne četiri godine činiće:

Predrag Danilović

Predsednik Košarkaškog saveza Srbija

 

Dušan Projović

Potpredsednik KSS zadužen za takmičarski deo

 

Bojan Radun

Potpredsednik KSS zadužen marketing i finansije

 

Darko Karan

Predstavnik košarkaškog saveza Vojvodine

 

Dragan Marković

 

Zoran Petrović

Igor Rakočević

Potpredsednik KSS zadužen za mušku košarku

 

Ana Joković

Potpredsednica KSS zadužena za razvoj ženske košarke

 

Dušan Đurić

Predstavnik Košarkaškog saveza Centralne Srbije

 

Uroš Parlić

Predstavnik Košarkaškog saveza Istočne Srbije

 

Aleksandar Seratlić

 

Suzana Vasiljević