Савез Скупштина

РКС Војводине

Зоран Блажић
Златко Болић
Михајло Видановић
Александар Грмуша
Горан Крстајић
Предраг Миљуш
Поповић Петко


РКС Београда

Горан Триван
Жарко Копривица
мр Драган Гачић, председник Скупштине
Блажо Стојановић
др Небојша Човић
Млађан Шилобад


РКС Западне Србије

Војислав Кецојевић
Жељко Васиљевић
Слободан Жикић


РКС Централне Србије

Синиша Јовановић
Горан Лазић
Добрица Милошевић
Милан Симовић

РКС Источне Србије

Урош Парлић
Миодраг Коцић
Миодраг Радовић


РКС Јужне Србије

Вуле Вуковић
Игор Стојановић


РКС Рашко-Косовски

Иван Кнежевић
Александар Радовић


Удружење клубова Прве А мушке лиге

Дарко Јовичић


Удружење кошаркашких тренера Србије

Милан Јосић


Удружење српских кошаркашких судија

Илија Белошевић

Члан 44. Из Статута КСС

Скупштина је највиши орган КСС.

Скупштину сачињавају председници РКС, делегати РКС и делегати – представници удружења. РКС који имају више од 15 (петнаест) регистрованих такмичарских клубова дају по једног делегата на сваку следећу започету петнаестицу. Делегати морају да имају место пребивалишта на територији РКС који их је делегирао. Један од делегата Рашко-Косовског Метохијског кошаркашког савеза обавезно мора да буде са територије Косова и Метохије.

Скупштину чине и по један представник удружења и то:
• Удружење клубова Прве А мушке лиге
• Удружење кошаркашких тренера Србије
• Удружење кошаркашких судија Србије
• Удружење кошаркаша (када се региструју у складу са важећим прописима и верификују од стране УО КСС)
• Удружење кошаркашица (када се региструју у складу са важећим прописима и верификују од стране УО КСС)

Број делегата Скупштине не може да се мења за период од 4 (четири) године колико траје мандат Скупштине, без обзира на промену броја клубова у РКС или измене у броју и структури удружења.

Комплетан Статут КСС можете погледати овде >>
Пословник о раду Скупштине можете погледати овде >>