Savez Nadzorni odbor

Nadzorni odbor KSS

Zoran Kristić
(predsednik)

Zoran Gerov
(član)

Radoslav Stefanović
(član)