Savez Komisija za žensku košarku

Ana Joković
(predsednica komisije za žensku košarku)

Dragan Ratković
(referent za stručni rad)

Vesna Despotović
(referent za međunarodne aktivnosti)

Julkica Marković Mitrašinović
(referent za popularizaciju i omasovljenje ženskog sporta)

Olivera Krivokapić Dragičević
(referent za takmičenje. organizovanje i sprovođenje aktivnosti)