Савез Комисија за такмичење

Комисија за такмичење

Бранко Лозанов
председник

Небојша Михаиловић
за регистрације

Миодраг Личина
за судијска питања

Бошко Аџић
координатор региона

Владимир Живановић
администратор комисије

Судијска комисија

Миодраг Личина
председник

Милорад Милојковић
за праћење и унапређење суђења

Маја Вукановић
за судије-жене

Слободан Орцевић
за помоћне судије

Маринко Голубовић
за превођење правила игре

Владимир Весковић
администратор комисије