Savez Javne Nabavke 2019

Javne nabavke iz prethodnih godina

BROJ I NAZIV JAVNE NABAVKE DOKUMENTACIJA ROK ZA PODNOŠENJE
JN 26/2019
Predmet javne nabavke je usluga u oblasti avio prevoza
– (60400000 – usluge avio prevoza)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.12.2019
do 09:00 časova
JN 25/2019
smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije i gostujuću reprezentaciju Turske u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.10.2019
do 10:00 časova
JN 9/2019 – za potrebe BASKETBALL2019
Katering
– (55523000 – usluge dostavljanja pripremljenih obroka za ostala preduzeća ili ustanove)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.06.2019
do 12:00 časova
JN 24/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije i gostujuće reprezentacije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.06.2019
do 10:00 časova
JN 8/2019 – za potrebe BASKETBALL2019
Smeštaj i ishrana članova lokalnog organizacionog komiteta (LOC-a) EP u košarci za seniorke u Zrenjaninu
– (55130000 – ostale hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.06.2019
do 10:00 časova
JN 7/2019 – za potrebe BASKETBALL2019
Smeštaj i ishrana (usluge hotela i restorana) FIBA i VIP zvaničnika za potrebe organizovanja EP u košarci za seniorke u Beogradu
– (55130000 – ostale hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.06.2019
do 10:00 časova
JN 6/2019 – za potrebe BASKETBALL2019
Smeštaj i ishrana (usluge hotela i restorana) za potrebe organizovanja EP u košarci za seniorke u Nišu
– (55130000 – ostale hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.05.2019
do 10:00 časova
JN 5/2019 – za potrebe BASKETBALL2019
Smeštaj i ishrana (usluge hotela i restorana) za potrebe organizovanja EP mu košarci za seniorke u Beogradu, oblikovana po partijama
Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama:
Partija 1 smeštaj i ishrana (usluge hotela i restorana) za ekipe za potrebe organizovanja EP u košarci za seniorke u Beogradu;
Partija 2 smeštaj i ishrana (usluge hotela i restorana) za sudije za potrebe organizovanja EP u košarci za seniorke u Beogradu;
Partija 3 smeštaj i ishrana (usluge hotela i restorana) FIBA zvaničnika za potrebe organizovanja EP u košarci za seniorke u Beogradu

– (55130000 – ostale hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
07.05.2019
do 10:00 časova
JN 4/2019 – za potrebe BASKETBALL2019
Obezbeđivanje utakmica
– (79710000 – 4 – Usluge obezbeđenja)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje broj 1
PDF Obaveštenje o produženju roka
PDF I izmena konkursne dokumentacije
PDF Obaveštenje broj 2
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.05.2019
do 14:00 časova
JN 3/2019 – za potrebe BASKETBALL2019
Usluga postavljanja privremenih struktura i drugih konstrukcija za potrebe EP (WomenʹEuroBasket 2019)
– (ORN-RA 01 – iznajmljivanje, 51500000 – Usluga instaliranja uređaja i opreme)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje broj 1
PDF Obaveštenje o produženju roka
PDF I izmena konkursne dokumentacije
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.05.2019
do 14:00 časova
JN 2/2019 – za potrebe BASKETBALL2019
Zakup LED reklamnih panela i prateće opreme sa uslugom montaže, demontaže i održavanja
– (RA01 iznajmljivanje, 32232000 oprema za video konferencije)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.05.2019
do 10:00 časova
JN 1/2019 – za potrebe BASKETBALL2019
Agencijska usluga organozovanja avio prevoza
– (60400000 – usluge avio prevoza)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.05.2019
do 10:00 časova
JN 23/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U19 i gostujuću reprezentaiju Rusije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2019
do 10:00 časova
JN 22/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16, U18, U19 i U20 i gostujuće selekcije u Vršcu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2019
do 10:00 časova
JN 21/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16 u Novom Bečeju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2019
do 10:00 časova
JN 20/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16, U18 i U20 i gostujuće selekcije u Banji Koviljači
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2019
do 10:00 časova
JN 19/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20 i gostujuću reprezentaiju Švedske u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2019
do 10:00 časova
JN 18/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Zlatiboru
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2019
do 10:00 časova
JN 17/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije i gostujuće reprezentacije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2019
do 10:00 časova
JN 16/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U19 i U20 na Zlatiboru
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.03.2019
do 10:00 časova
JN 15/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.03.2019
do 10:00 časova
JN 14/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 i gostujuću reprezentaciju na Zlatiboru
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.03.2019
do 10:00 časova
JN 13/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18 u okviru visinskih priprema na Zlatiboru
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.03.2019
do 10:00 časova
JN 12/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije i gostujuću reprezentaiju Turske u Vršcu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.02.2019
do 10:00 časova
JN 11/2019
Potrošni materijal za fizikalnu terapiju i prateća oprema i medikamenti
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.02.2019
do 10:00 časova
JN 10/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U18 i gostujuću reprezentaciju u Novom Bečeju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.02.2019
do 10:00 časova
JN 9/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20 na Zlatiboru
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.02.2019
do 10:00 časova
JN 8/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije na Zlatiboru
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.02.2019
do 10:00 časova
JN 7/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18 i gostujuću reprezentaciju u Vrnjačkoj Banji
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.01.2019
do 10:00 časova
JN 6/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U15 i gostujuću reprezentaciju u Kragujevcu u okviru letnjih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.01.2019
do 10:00 časova
JN 5/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za učesnike košarkaškog regionalnog turnira mlađih kategorija (2005-2006 godište) u Kragujevcu u okviru mini priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.01.2019
do 10:00 časova
JN 4/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku univerzitetsku reprezentaciju Srbije i gostujućih reprezentacija u Beogradu u okviru redovnih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.01.2019
do 10:00 časova
JN 3/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za muške reprezentacije Srbije U15 i U18 u Kragujevcu u okviru mini priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.01.2019
do 10:00 časova
JN 2/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije i Izraela u Beogradu radi odigravanja međunarodne kvalifikacione utakmice
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.01.2019
do 10:00 časova
JN 1/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za ženske reprezentacije Srbije U18 i U16 u Banji Koviljači
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.01.2019
do 10:00 časova
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru