Savez Javne Nabavke 2019

Javne nabavke iz prethodnih godina

BROJ I NAZIV JAVNE NABAVKE DOKUMENTACIJA ROK ZA PODNOŠENJE
JN 7/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18 i gostujuću reprezentaciju u Vrnjačkoj Banji
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
30.01.2019
do 10:00 časova
JN 6/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U15 i gostujuću reprezentaciju u Kragujevcu u okviru letnjih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
30.01.2019
do 10:00 časova
JN 5/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za učesnike košarkaškog regionalnog turnira mlađih kategorija (2005-2006 godište) u Kragujevcu u okviru mini priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
30.01.2019
do 10:00 časova
JN 4/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku univerzitetsku reprezentaciju Srbije i gostujućih reprezentacija u Beogradu u okviru redovnih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
23.01.2019
do 10:00 časova
JN 3/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za muške reprezentacije Srbije U15 i U18 u Kragujevcu u okviru mini priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.01.2019
do 10:00 časova
JN 2/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije i Izraela u Beogradu radi odigravanja međunarodne kvalifikacione utakmice
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
18.01.2019
do 10:00 časova
JN 1/2019
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za ženske reprezentacije Srbije U18 i U16 u Banji Koviljači
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
18.01.2019
do 10:00 časova