Savez Javne Nabavke 2018

Javne nabavke iz prethodnih godina

BROJ I NAZIV JAVNE NABAVKE DOKUMENTACIJA ROK ZA PODNOŠENJE
JN 40/2018
Predmet javne nabavke Usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije U15 i U16 u Novom Bečeju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.10.2018
do 10:00 časova
JN 39/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije (novembarski pripremni period) u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.10.2018
do 10:00 časova
JN 38/2018
Predmet javne nabavke Usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije i Grčke u Beogradu radi odigravanja međunarodne kvalifikacione utakmice
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.10.2018
do 10:00 časova
JN 37/2018
Predmet javne nabavke su usluge u oblasti avio prevoza
– (60400000 – usluge avio prevoza)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.10.2018
do 10:30 časova
JN 36/2018
Predmet javne nabavke usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju objekta – Nacionalnog trening centra za košarku, Košarkaškog saveza Srbije JN br: 36-2018
– (71320000-7 – Usluge tehničkog projektovanja)
– Otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija – stavlja se van snage (u okviru V. izmene i dopune konkursne dokumentacije implementirana je prečišćena konkursna sa svim naknadnim izmenama i dopunama)
PDF Obaveštenje broj 1
PDF Obaveštenje broj 2
PDF Obaveštenje broj 3
PDF I Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
PDF Obaveštenje broj 4
PDF II Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
PDF Obaveštenje broj 5
PDF III Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
PDF Obaveštenje broj 6
PDF IV Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
PDF Obaveštenje broj 7
PDF Obaveštenje broj 8
PDF Obaveštenje broj 9
PDF Obaveštenje broj 10
PDF Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF V Izmena konkursne dokumentacije sa Izmenjenom konkursnom dokumentacijom
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.10.2018
do 10:00 časova
JN 35/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije (septembarski pripremni period) u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.08.2018
do 12:00 časova
JN 34/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije (septembarski pripremni period) u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.08.2018
do 10:00 časova
JN 33/2018
Predmet javne nabavke je usluga hotela (smeštaja i ishrane) za učesnike kampa „NBA JUNIOR“ u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF I izmena i dopuna konkursne dokumentacije
PDF Obaveštenje o produženju roka
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.07.2018
do 10:00 časova
JN 32/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.06.2018
do 10:00 časova
JN 31/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.06.2018
do 10:00 časova
JN 30/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane FIBA sudija, delegata i zvaničnika tokom EP u Novom Sadu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.04.2018
do 10:00 časova
JN 17/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18 i gostujuću reprezentaciju u Vršcu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.04.2018
do 10:00 časova
JN 16/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18 i gostujuću reprezentaciju u Vrnjačkoj Banji
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.04.2018
do 10:00 časova
JN 29/2018
Predmet javne nabavke je potrošni matererijal za fizikalnu terapiju, prateća oprema i medikamenti
– (33600000 – farmaceutski proizvodi)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018
do 14:00 časova
JN 28/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U14 u Kruševcu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018
do 10:00 časova
JN 27/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16 u Bečeju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018
do 10:00 časova
JN 26/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U18 i gostujuće reprezentacije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018
do 10:00 časova
JN 25/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20 i gostujuće reprezentacije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018
do 10:00 časova
JN 24/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018
do 10:00 časova
JN 23/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za učesnike košarkaškog regionalnog turnira mlađih kategorija (2004/2005 godište) u Kragujevcu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018
do 10:00 časova
JN 22/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U20 u okviru visinskih priprema na Zlatiboru
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018
do 10:00 časova
JN 21/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 tokom EP u Novom Sadu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018
do 10:00 časova
JN 20/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 i gostujuće reprezentacije (turnir 4 ekipe) u Novom Sadu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018
do 10:00 časova
JN 19/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18 u Vršcu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF I. izmena i dopuna konkursne dokumentacije
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.03.2018
do 10:00 časova
JN 18/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U20 u okviru visinskih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o obustavi postupka
PDF Obaveštenje o obustavi postupka
07.03.2018
do 10:00 časova
JN 15/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18 u okviru visinskih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF I. izmena i dopuna konkursne dokumentacije
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.03.2018
do 10:00 časova
JN 14/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U17 i gostujuću reprezentaciju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.03.2018
do 10:00 časova
JN 13/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U17 i gostujuću reprezentaciju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.03.2018
do 10:00 časova
JN 12/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 tokom EP u Novom Sadu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o obustavi postupka
PDF Obaveštenje o obustavi postupka
07.03.2018
do 10:00 časova
JN 11/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 i gostujuće reprezentacije (4 ekipe)
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o obustavi postupka
PDF Obaveštenje o obustavi postupka
07.03.2018
do 10:00 časova
JN 10/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 i gostujuće reprezentacije
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.03.2018
do 10:00 časova
JN 9/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 u okviru visinskih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.03.2018
do 10:00 časova
JN 8/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U15 i gostujuću reprezentaciju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.03.2018
do 10:00 časova
JN 7/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U18 u Novom Bečeju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.03.2018
do 10:00 časova
JN 6/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16 i žensku reprezentaciju Belgije U16 u Banji Koviljači
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.03.2018
do 10:00 časova
JN 5/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U18 u Banji Koviljači
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.03.2018
do 10:00 časova
JN 4/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20 u okviru visinskih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.03.2018
do 10:00 časova
JN 3/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije u okviru visinskih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.03.2018
do 10:00 časova
JN 2/2017
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.01.2018
do 11:15 časova
JN 1/2018
Predmet javne nabavke je usluga smeštaja i ishrane za muške reprezentacije Srbije U15, U17 i U18 u okviru mini priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.01.2018
do 12:15 časova