Savez Javne Nabavke 2017

Javne nabavke iz prethodnih godina

BROJ I NAZIV JAVNE NABAVKE DOKUMENTACIJA ROK ZA PODNOŠENJE
JN 1/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 u sklopu priprema za turnir u Konji
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.01.2017
do 10:00 časova
JN 2/2017
Usluga u oblasti avio prevoza
– (60400000 – usluge avio prevoza)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje 1.
PDF Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
PDF Obaveštenje 2.
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2017
do 10:00 časova
JN 3/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije u okviru visinskih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2017
do 10:00 časova
JN 4/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2017
do 10:00 časova
JN 5/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Slovačke u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje 1.
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2017
do 10:00 časova
JN 6/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20 u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2017
do 10:00 časova
JN 7/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20 u okviru visinskih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2017
do 10:00 časova
JN 8/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2017
do 10:00 časova
JN 9/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U18
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.03.2017
do 10:00 časova
JN 10/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U18 sa gostujućim selekcijama u Novom Bečeju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.03.2017
do 10:00 časova
JN 11/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U18 i gostujuću reprezentaciju Grčke u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.03.2017
do 10:00 časova
JN 12/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16 u Novom Bečeju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.03.2017
do 10:00 časova
JN 13/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16 i gostujućih reprezentacija u Banji Koviljači
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.03.2017
do 10:00 časova
JN 14/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U20 u okviru visinskih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.03.2017
do 10:00 časova
JN 15/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U20 i gostujuću reprezentaciju Belgije
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o obustavi postupka
PDF Obaveštenje o obustavi postupka
15.03.2017
do 10:00 časova
JN 16/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.03.2017
do 10:00 časova
JN 17/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18 u Zrenjaninu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o obustavi postupka
PDF Obaveštenje o obustavi postupka
16.03.2017
do 10:00 časova
JN 18/2017
Usluga smeštaja i ishrane za gostujuću mušku reprezentaciju Turske U18 u Zrenjaninu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o obustavi postupka
PDF Obaveštenje o obustavi postupka
16.03.2017
do 10:00 časova
JN 19/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18 i gostujuće reprezentacije
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.03.2017
do 10:00 časova
JN 20/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 u Kragujevcu sa gostujućim reprezentacijama
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.03.2017
do 10:00 časova
JN 21/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 u Beogradu radi bazičnih priprema
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o obustavi postupka
PDF Obaveštenje o obustavi postupka
16.03.2017
do 10:00 časova
JN 22/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 i gostujuće reprezentacije
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.03.2017
do 10:00 časova
JN 23/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku univerzitetsku reprezentaciju Srbije u Zrenjaninu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.03.2017
do 10:00 časova
JN 24/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U15 u Kragujevcu i gostujuće reprezentacije
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.03.2017
do 10:00 časova
JN 25/2017
Usluga smeštaja i ishrane za učesnike košarkaškog regionalnog turnira mlađih kategorija (dečaci 2003/2004)
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.03.2017
do 10:00 časova
JN 26/2017
Potrošni materijal za fizikalnu terapiju i prateća oprema i medikamenti
– (33600000 – farmaceutski proizvodi)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.03.2017
do 10:00 časova
JN 27/2017
Materijal za prevenciju i rehabilitaciju (kompresivni steznici, helanke, čarape, ortoze…)
– (33199000 – medicinski proizvodi od tekstilnih materijala)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.03.2017
do 10:00 časova
JN 28/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U14
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.04.2017
do 10:00 časova
JN 29/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 i gostujuću reprezentaciju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.04.2017
do 10:00 časova
JN 30/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U20 u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.04.2017
do 10:00 časova
JN 31/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18 i gostujuću reprezentaciju turske u Vrnjačkoj Banji
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.04.2017
do 10:00 časova
JN 32/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Japana
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
PDF Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.05.2017
do 12:00 časova
JN 33/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.06.2017
do 10:00 časova
JN 34/2017
Usluga autobuskog prevoza za sportiste u zemlji i inostranstvu
– (60172000 – najam autobusa i međugradskih autobusa sa vozačem)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje 1
PDF Odluka o obustavi postupka
PDF Obaveštenje o obustavi postupka
08.06.2017
do 10:00 časova
JN 35/2017
Usluga autobuskog prevoza za sportiste u zemlji i inostranstvu
– (60172000 – najam autobusa i međugradskih autobusa sa vozačem)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.06.2017
do 10:00 časova
JN 36/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije i gostujuće reprezentacije
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.06.2017
do 10:00 časova
JN 37/2017
Zakup sportskog objekata i prateće opreme radi odigravanja Međunarodnog turnira „Trofej Beograda“
– (98350000 – usluge javnih objekata)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.06.2017
do 10:00 časova
JN 38/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku univerzitetsku reprezentaciju Srbije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.06.2017
do 10:00 časova
JN 39/2017
Usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije u Beogradu
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.07.2017
do 10:00 časova
JN 40/2017
Usluge u oblasti avioprevoza
– (60400000 – usluge avio prevoza)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.11.2017
do 10:00 časova
JN 41/2017
Zakup sportskog objekta i prateće opreme
– (98350000 – usluge javnih objekata)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.10.2017
do 10:00 časova
JN 42/2017
Usluga smeštaja i ishrane u Beogradu, oblikovana po partijama Br. JN: 42/2017
Partija 1 – usluga smeštaja i ishrane u Beogradu za muške seniorske reperezentacije Srbije, Austrije i Gruzije
Partija 2 – usluga smeštaja i ishrane u Beogradu za sudije i delegate

– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
27.10.2017
do 10:00 časova
JN 43/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku juniorsku reprezentaciju Srbije u Banji Koviljači
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.12.2017
do 10:00 časova
JN 44/2017
Usluga smeštaja i ishrane za žensku kadetsku reprezentaciju Srbije u Novom Bečeju
– (55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.12.2017
do 10:00 časova