Савез Јавне Набавке 2017

Јавне набавке из претходних година

БРОЈ И НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЈН 1/2017
Услуга смештаја и исхране за мушку репрезентацију Србије У16 у склопу припрема за турнир у Коњи
– (55100000 – хотелске услуге)
– поступак јавне набавке мале вредности
PDF Позив за подношење понуда
PDF Kонкурсна документација
PDF Одлука о додели уговора
18.01.2017
до 10:00 часова