Savez Javne Nabavke 2016

Javne nabavke iz prethodnih godina

BROJ I NAZIV JAVNE NABAVKE DOKUMENTACIJA ROK ZA PODNOŠENJE
JN 1/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16 radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.02.2016
do 11:00 časova
JN 2/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U18 radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.02.2016.
do 11:00 časova
JN 3/2016
Agencijske usluge rezervacije avio prevoza
(60400000 – Usluge avio-prevoza)
– Otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odgovor na pitanje
PDF Odgovor na pitanje
PDF Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF Poziv za podnošenje ponuda (izmenjen)
PDF Konkursna dokumentacija (izmenjena)
PDF Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
PDF Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.03.2016
do 11:00 časova

novi rok:

18.03.2016
do 11:00 časova

JN 4/2016
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18 radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.03.2016
do 11:00 časova
JN 5/2016
Potrošni materijal za sportsku i fizikalnu medicinu
(33600000 – Farmaceutski proizvodi)
– Otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.04.2016
do 11:00 časova
JN 6/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20 radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.04.2016
do 11:00 časova
JN 7/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16 radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.04.2016
do 11:00 časova
JN 8/2016
Usluga smeštaja i ishrane za učesnike košarkaškog regionalnog turnira mlađih kategorija (dečaci 2002/2003)
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.04.2016
do 11:00 časova
JN 9/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Izmena konkursne dokumentacije
PDF Odgovor na pitanje
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.05.2016
do 11:00 časova
JN 10/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije u okviru visinskih priprema
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.05.2016
do 11:00 časova
JN 11/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20 u okviru visinskih priprema
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.05.2016
do 11:00 časova
JN 12/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20 i gostujuću reprezentaciju
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.05.2016
do 11:00 časova
JN 13/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U18 radi bazičnih priprema
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.05.2016
do 11:00 časova
JN 14/2016
Usluga iznajmljivanja Kombank Arene za potrebe održavanja Olimpijskog kvalifikacionog turnira u košarci za Olimpijske igre Rio 2016
(92600000 usluge u oblasti sporta)
– pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
PDF Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 15/2016
Usluga smeštaja i ishrane za reprezentaciju Srbije i gostujućih reprezentacija u pripremnom periodu i u okviru Olimpijskog kvalifikacionog turnira
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.06.2016
do 10:10 časova
JN 16/2016
Usluga smeštaja i ishrane za univerzitetsku mušku reprezentaciju Srbije radi bazičnih priprema
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.06.2016
do 11:00 časova
JN 17/2016
Usluga zakupa sportskih objekata i prateće opreme za vreme priprema muških reprezentativnih selekcija radi održavanja treninga, oblikovana po partijama
(92600000 – usluge u oblasti sporta)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
01.06.2016
do 11:00 časova
JN 18/2016
Usluga smeštaja i ishrane za učesnike razvojnog trenažnog kampa
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.06.2016
do 11:00 časova
JN 19/2016
Usluga fizičko tehničkog obezbeđenja za vreme održavanja Olimpijskog kvalifikacionog turnira
(79710000 – 4 – Usluge obezbeđenja)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odgovor na pitanje
PDF Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF Izmena konkursne dokumentacije
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.06.2016
do 10:15 časova
JN 20/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije, radi bazičnih priprema, oblikovana po partijama
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
15.06.2016
do 11:00 časova
JN 21/2016
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (mlađe selekcije), radi bazičnih priprema, oblikovana po partijama.
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o obustavi postupka – partija 1
PDF Odluka o dodeli ugovora – partije 2 i 3
PDF Obaveštenje o obustavi postupka – partija 1
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
15.06.2016
do 11:00 časova
JN 22/2016
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (mlađe selekcije), radi bazičnih priprema, oblikovana po partijama
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
15.06.2016
do 11:00 časova
JN 23/2016
Usluga smeštaja i ishrane za reprezentativne selekcije zemalja učesnica Olimpijskog kvalifikacionog turnira
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.06.2016
do 12:00 časova
JN 24/2016
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U20 radi bazičnih priprema
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.06.2016
do 11:00 časova
JN 25/2016
Javna nabavka medicinske opreme
(33150000 – Uređaji za radioterapiju, mehanoterapiju, elektroterapiju i fizikalnu terapiju)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.06.2016
do 11:00 časova
JN 26/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.06.2016
do 10:00 časova
JN 27/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U18
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.07.2016
do 12:00 časova
JN 28/2016
Usluga autobuskog prevoza za sportiste u zemlji i inostranstvu
(60172000 – najam autobusa i
međugradskih autobusa sa vozačem)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.07.2016
do 10:00 časova
JN 29/2016
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentacije Srbije U16
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.07.2016
do 10:00 časova
JN 30/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.07.2016
do 10:00 časova
JN 31/2016
Usluga smeštaja i ishrane za gostujuće ženske reprezentacije Turske i Senegala
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.07.2016
do 11:00 časova
JN 32/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16 i gostujućih selekcija
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.07.2016
do 12:00 časova
JN 33/2016
Usluga smeštaja i ishrane za gostujuće muške reprezentacije U18 Mađarske i Finske
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.07.2016
do 13:00 časova
JN 34/2016
Usluga smeštaja i ishrane za gostujuću mušku reprezentaciju Mađarske U16
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.07.2016
do 13:30 časova
JN 35/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U14
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
01.08.2016
do 10:00 časova
JN 36/2016
Usluga autobuskog prevoza za žensku reprezentaciju Srbije U14
(60172000 najam autobusa i
međugradskih autobusa sa vozačem)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odgovori na pitanja 1
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.08.2016
do 10:00 časova
JN 37/2016
Usluga smeštaja i ishrane za učesnike turnira EGBL u Novom Sadu
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.09.2016
do 10:00 časova
JN 38/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije i Luksenburga u Kraljevu oblikovanu po partijama
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora

18.10.2016
do 10:00 časova
JN 39/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije i Ukrajine u Nišu oblikovanu po partijama
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Odluka o dodeli ugovora – partija 1
PDF Odluka o dodeli ugovora – partija 2
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2

18.10.2016
do 11:00 časova
JN 40/2016
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U18
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.11.2016
do 10:00 časova
JN 41/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.12.2016
do 10:00 časova
JN 42/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U18
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.12.2016
do 10:00 časova
JN 43/2016
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16
(55100000 – hotelske usluge)
– postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.12.2016
do 10:00 časova