Savez Javne Nabavke 2015

Javne nabavke iz prethodnih godina
BROJ I NAZIV JAVNE NABAVKE DOKUMENTACIJA ROK ZA PODNOŠENJE
JN 1/2015
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2015.
do 10:00 časova
JN 2/2015
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U16 i gostujuće selekcije
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2015.
do 10:30 časova
JN 3/2015
Usluga smeštaja i ishrane za ženske reprezentacije Srbije U18 i U19 radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2015.
do 11:00 časova
JN 4/2015
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U19/U18
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2015.
do 11:30 časova
JN 5/2015
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U19/U18 radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2015.
do 12:00 časova
JN 6/2015
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20 radi bazičnih priprema 
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
25.03.2015.
do 12:30 časova
JN 7/2015
Usluga smeštaja i ishrane za žensku reprezentaciju Srbije U20 i gostujuće reprezentacije 
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2015.
do 13:00 časova
JN 8/2015
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku
reprezentaciju Srbije u okviru visinskih priprema  
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2015.
do 13:30 časova
JN 9/2015
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku
reprezentaciju Srbije u okviru bazičnih priprema
(60400000 usluga avio prevoza)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2015.
do 14:00 časova
JN 10/2015
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku
reprezentaciju Srbije i gostujuću reprezentaciju Australije 
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.03.2015.
do 10:00 časova
JN 11/2015
Usluga smeštaja i ishrane za ženske seniorske reprezentacije Kine i Grčke
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.03.2015.
do 10:30 časova
JN 12/2015
Agencijske usluge organizacije avio prevoza
(60400000 – usluge avio prevoza)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.03.2015.
do 11:30 časova
JN 13/2015
Potrošni materijal za sportsku i fizikalnu medicinu
(33600000 – farmaceutski proizvodi)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.03.2015.
do 13:00 časova
JN 14/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije U16 u okviru visinskih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.04.2015.
do 10:00 časova
JN 15/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U16) i gostujuću reprezentaciju
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
23.04.2015.
do 10:30 časova
JN 16/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U16) u okviru bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.04.2015.
do 11:00 časova
JN 17/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U18) u okviru visinskih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.04.2015.
do 11:30 časova
JN 18/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U18) u okviru bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.04.2015.
do 12:00 časova
JN 19/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U18) i gostujuću reprezentaciju
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.04.2015.
do 12:30 časova
JN 20/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U19) i gostujuću reprezentaciju u okviru bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.04.2015.
do 13:00 časova
JN 21/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U19) i gostujuće reprezentacije
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.04.2015.
do 13:30 časova
JN 22/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U20) u okviru bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.04.2015.
do 14:00 časova
JN 23/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U20) i gostujuću reprezentaciju
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.04.2015.
do 14:30 časova
JN 24/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U20) u okviru bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– obustavljen postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obustava postupka
24.04.2015.
do 10:00 časova
JN 25/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku univerzitetsku reprezentaciju Srbije u okviru bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– obustavljen postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obustava postupka
24.04.2015.
do 10:30 časova
JN 26/2015
Usluge smeštaja i ishrane za učesnike košarkaškog regionalnog turnira mlađih kategorija (dečaci 2001/2002)
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.04.2015.
do 11:00 časova
JN 27/2015
Usluge smeštaja i ishrane za učesnike košarkaškog regionalnog turnira mlađih kategorija (devojčice 2001/2002)
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.05.2015.
do 12:00 časova
JN 28/2015
Usluge smeštaja i ishrane za učesnike kampa perspektivnih sportista mlađe generacije
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.05.2015.
do 12:00 časova
JN 29/2015
Usluge smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije (A tim) u okviru bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.06.2015.
do 10:00 časova
JN 30/2015
Usluge smeštaja i ishrane za gostujuće muške seniorske reprezentacije, učesnice međunarodnog turnira „Trofej Beograda“
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.06.2015.
do 10:30 časova
JN 31/2015
Usluge zakupa sportskih objekata i prateće opreme za vreme priprema muških reprezentativnih selekcija radi održavanja treninga, oblikovanu po partijama
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
22.05.2015.
do 12:00 časova
JN 32/2015
Usluge smeštaja i ishrane u okviru kondicionih priprema muške reprezentacije Srbije za Letnji evropski olimpijski festival mladih EYOF – Tbilisi (Gruzija) 2015
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.06.2015.
do 10:00 časova
JN 33/2015
Usluge smeštaja i ishrane u okviru bazičnih priprema muške reprezentacije Srbije za Letnji evropski olimpijski festival mladih EYOF – Tbilisi (Gruzija) 2015

(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.06.2015.
do 10:30 časova
JN 34/2015
Usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Francuske (A-tim)
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDFPoziv za podnošenje ponuda
PDFKonkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.06.2015.
do 12:00 časova
JN 35/2015
Javna nabavka usluge iznajmljivanja Kombank arene radi odigravanja Međunarodnog turnira ”Trofej Beograda” – u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

(55130000 – ostale hotelske usluge)
– pregovarački postupak
PDFObaveštenje o pokretanju postupka
PDFKonkursna dokumentacija
PDF Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru
11.06.2015.
do 12:00 časova
JN 36/2015
Usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku reprezentaciju Srbije (A-tim) u okviru visinskih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDFPoziv za podnošenje ponuda
PDFKonkursna dokumentacija
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru
03.07.2015.
do 12:00 časova