Savez Javne Nabavke 2014

Javne nabavke iz prethodnih godina
BROJ I NAZIV JAVNE NABAVKE DOKUMENTACIJA ROK ZA PODNOŠENJE
JN 1/2014
Usluga avio prevoza (kupovina avio karata)
(60400000 usluga avio prevoza)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o obustavi postupka JN 1/2014
02.04.2014.
do 10:00 časova
JN 2/2014
Usluga smeštaja i ishrane za žensku košarkašku reprezentaciju Srbije U16 radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2014.
do 10:30 časova
JN 3/2014
Usluga smeštaja i ishrane za gostujuće ženske košarkaške reprezentacije U16
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o obustavi postupka JN 3/2014
02.04.2014.
do 11:00 časova
JN 4/2014
Usluga smeštaja i ishrane za žensku košarkašku reprezentaciju Srbije U16 i gostujuću ekipu reprezentaciju Švedske 
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o obustavi postupka JN 4/2014
02.04.2014.
do 11:30 časova
JN 5/2014
Usluga smeštaja i ishrane za žensku košarkašku reprezentaciju Srbije U18 radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2014.
do 12:00 časova
JN 6/2014
Usluga smeštaja i ishrane za ženske košarkaške reprezentacije U18 Turske, Slovenije i Francuske  
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
02.04.2014.
do 12:30 časova
JN 7/2014
Usluga smeštaja i ishrane za žensku košarkašku reprezentaciju Srbije U20 
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2014.
do 13:00 časova
JN 8/2014
Usluga smeštaja i ishrane za učesnice košarkaškog regionalnog turnira mlađih kategorija (devojčice godište 2000/2001 
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o obustavi postupka JN 8/2014
08.04.2014.
do 12:00 časova
JN 9/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku
reprezentaciju Srbije radi bazičnih priprema

(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o obustavi postupka JN 9/2014
30.04.2014.
do 10:00 časova
JN 10/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku
reprezentaciju Srbije radi kontrolnih treninga i utakmica u okviru priprema pred odlazak na Svetsko prvenstvo
 
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.04.2014.
do 10:30 časova
JN 11/2014
Usluga smeštaja i ishrane za muške reprezentativne selekcije učesnike turnira „Trofej Beograda 2014“ 
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.04.2014.
do 11:00 časova
JN 12/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku
reprezentaciju Srbije u okviru priprema pred odlazak na Svetsko prvenstvo

(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.04.2014.
do 11:30 časova
JN 13/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku seniorsku
reprezentaciju Novog Zelanda

(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Izmena konkursne dokumentacije 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.04.2014.
do 12:00 časova
JN 14/2014
Potrošni materijal za sportsku i fizikalnu medicinu
(33600000 – Farmaceutski proizvodi)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje broj 1 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.04.2014.
do 12:30 časova
JN 15/2014
Usluga smeštaja i ishrane za učesnike košarkaškog regionalnog turnira mlađih kategorija (dečaci – pioniri)
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o obustavi postupka JN 15/2014
14.05.2014.
do 10:00 časova
JN 16/2014
Usluga smeštaja i ishrane za učesnike kampa
perspektivnih sportista mlađe generacije

(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o obustavi postupka JN 16/2014
14.05.2014.
do 10:30 časova
JN 17/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku B reprezentaciju Srbije u okviru priprema pred odlazak na Međunarodni turnir u Kinu
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.05.2014.
do 11:00 časova
JN 18/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku B reprezentaciju Srbije radi bazičnih priprema pred odlazak na Međunarodni turnir u Kinu
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o obustavi postupka JN 18/2014
14.05.2014.
do 11:30 časova
JN 19/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku B reprezentaciju Srbije radi kontrolnih treninga
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.04.2014.
do 12:00 časova
JN 20/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentativnu selekciju Srbije U16 radi kontrolnih treninga
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.05.2014.
do 12:00 časova
JN 21/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U16) u okviru visinskih priprema za Evropsko prvenstvo
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.05.2014.
do 13:00 časova
JN 22/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U16) i gostujućih reprezentacija
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o obustavi postupka JN 22/2014
14.05.2014.
do 13:30 časova
JN 23/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku
reprezentaciju Srbije (U16)

(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.05.2014.
do 14:00 časova
JN 24/2014
Usluga smeštaja i ishrane za žensku
košarkašku reprezentaciju Srbije U16 i gostujuću ekipu reprezentaciju Švedske

(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.05.2014.
do 10:00 časova
JN 25/2014
Usluga avio prevoza (kupovina avio karata)
(60400000 – usluga avio prevoza)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.05.2014.
do 10:30 časova
JN 26/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentativnu selekciju Srbije U20 radi kontrolnih treninga
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.05.2014.
do 11:00 časova
JN 27/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U20) u okviru visinskih priprema za Evropsko prvenstvoa
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.05.2014.
do 11:30 časova
JN 28/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U20) radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.05.2014.
do 12:00 časova
JN 29/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U20) radi kondicionih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.05.2014.
do 12:30 časova
JN 30/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentativnu selekciju Srbije U18 radi kontrolnih treninga
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 10:00 časova
JN 31/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U18) u okviru visinskih priprema za Evropsko prvenstvo
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 10:30 časova
JN 32/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U18) radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 11:00 časova
JN 33/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U18) radi kondicionih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 11:30 časova
JN 34/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentativnu selekciju Srbije U17/U18 radi kontrolnih treninga
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje broj 1
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 12:00 časova
JN 35/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U17/U18) u okviru visinskih priprema za Svetsko prvenstvo
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 12:30 časova
JN 36/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U17/U18) i gostujuće selekcije Francuske radi bazičnih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 13:00 časova
JN 37/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U17/U18) i gostujućih selekcija radi kondicionih priprema
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 13:30 časova
JN 38/2014
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije u okviru visinskih priprema za Svetsko prvenstvo
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 14:00 časova
JN 39/2014
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije u okviru kondicionih priprema za Svetsko prvenstvo
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 14:30 časova
JN 40/2014
Usluga smeštaja i ishrane za žensku seniorsku reprezentaciju Srbije u okviru bazičnih priprema za Svetsko prvenstvo
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 15:00 časova
JN 41/2014
Usluga smeštaja i ishrane zagostujuće ženske košarkaške reprezentacije U16
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.06.2014.
do 14:00 časova
JN 42/2014
Usluga smeštaja i ishrane za ženske košarkaške reprezentacije U18 Turske, Slovenije i Francuske
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.06.2014.
do 14:30 časova
JN 43/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku B reprezentaciju Srbije u okviru priprema pred odlazak na Međunarodni turnir u Kinu
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.06.2014.
do 10:00 časova
JN 44/2014
Usluga smeštaja i ishrane za mušku reprezentaciju Srbije (U16) i gostujućih reprezentacija
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.06.2014.
do 10:30 časova
JN 45/2014
Usluga korišćenja sportskih objekata i prateće opreme za vreme priprema muški hreprezentativnih selekcija seniora, U20, U18, U17 i U16 radi održavanja treninga
(98350000 – usluge javnih objekata)
postupak javne nabavke male vrednosti
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.06.2014.
do 12:00 časova
JN 46/2014
Usluga iznajmljivanja „Arene Beograd“ radi odigravanja međunarodnog turnira „Trofej Beograda“
(92600000 – usluge iznajmljivanja sportske sale)
Postupak sproveden u pregovaračkom postupku
bez objavljivanja javnog poziva
PDF

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JN 47/2014
Usluga smeštaja i ishrane za učesnike kampa perspektivnih sportista mlađe generacije
(55130000 – ostale hotelske usluge)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.06.2014.
do 12:00 časova
JN 48/2014
Usluga avio prevoza (kupovina avio karata)
(60400000 usluga avio prevoza)
– otvoreni postupak
PDF Poziv za podnošenje ponuda
PDF Konkursna dokumentacija 
PDF Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.08.2014.
do 12:00 časova