Stručna komisija Udruženja mini basket Srbije donela je na svojoj redovnoj sednici brojne preporuke u radu sa najmlađima.

Pre svega, mini basket sistem učenja je podeljen u tri segmenta:

A – Igraonica

B – Učionica

C – Radionica

Svaki segment ima svoje „stanice“ – A1 – „Džungla“ za uzrast tri do četiri godine – Zeleni minibasketaši, A2 – „Školica“ za uzrast šet do šest godina – Narandžasti minibasketbaši, B1 – „Poletarci“ za uzrast sedam do osam godina – Žuti minibasketbaši, B2 – „Orlići“ za uzrast devet do deset godina – Crveni minibasketbaši i C1 – „Budi košarkaš“ za uzrast 11 do 12 godina – Plavi minibasketbaši.

Uz vrlo precizan plan i program rada sa decom uzrasta od tri do 12 godina, kontinuirano u pet zasebnih celina, ustanovljeni su odgovori na sva osnovna metodološka pitanja. Mini basket sisitem učenja najdirektnije proučava problem uvođenja dece u sport, definišući istovremeno teoretsku osnovu i praktičnu primenu. Mini basket edukativni centar organizuje kurseve za operativne trenere, za dobijanje plave licence, bavi se izdavačkom delatnošću, organizuje festivale, turnire i minbasket kampove. Preporučujemo da svi regioni organizuju mini basket ligu po pravilima i principima Mini basket udruženja Srbije.

Da bi se ispratio program mini basketa od tri do deset godina, najvažnije je ispratiti redosled tehničkih elemenata, jer su bitni zbog fizičkih mogućnosti deteta. Ne treba promeniti odjedanput dve stvari – loptu i visinu koša, uvek prvo promeniti visinu koša pa tek onda promeniti veličinu (težinu) lopte.

Predložene visine koševa su:

Za uzrast dece od tri do šest godina predlažemo korišćenje:

-Teleskop koševa postavljenih na visinu od 120, 140 i 160 cm.

-Koševa na kačenje postavljeni na visine do 210 cm.

Za uzrast dece do sedam do deset godina starosti predlažemom korišćenje:

-Koševa gde su obruči postavljeni na visinu od 260 do 275 cm.

-Teleskop koševa postavljenih na visine od 260 do 275 cm, a koji se mogu koristiti i za mini basket na travi, kao i za mini basket na veštačkoj travi.

Za uzrast dece od 11 godina starosti predlažemo korišćenje;

-Koševa gde su obruči postavljeni na visunu 305 cm.

Predložene dimenzije košarkaških lopti:

-Lopta br. 1 – obim 43 cm, težina 170-180 grama (preporuka za uzrast tri do četiri godine).

-Lopta br. 3 – obim 56-58 cm, težina 300-330 grama (preporuka za uzrast pet do šest godina).

-Lopta br. 4 – obim 65-67 cm, težina 290 grama (preporuka za uzrast sedam do osam godina).

-Lopta br. 5 – obim 69-71 cm, težina 470-500 grama (preporuka za uzrast devet-deset godina).

-Lopta br 5 – NOVA“ – obim 69-71 cm, težina 380-400 grama – 100 grama lakša od „stare“ lopte br. „5“ (preporuka za uzrast devet do deset godina).

-Lopta br. 6 – obim 72,4-73,7 cm, težina 510-567 grama (preporuka za uzrast 11-12 godina).

-Lopta br. 7 – obim 74,9-78 cm, težina 567-650 grama (preporuka za urast 13 godina i starije).

Predlaže se da se u sistemu takmičenja dece uzrasta do osam godina isključivo koristi lopta br. 4, a za uzrast dece devet do deset godina da se isključivo koristi novonapravljena lopta br. 5 – koja je za 100 grama lakša od prethodne.

Kao i do sada, mini basket ekipu sačinjava 15 igrača (ili više), igra se četiri puta po devet minuta kod dece uzrasta do osam godina, a kod dece do deset godina četiri puta po 12 minuta. Na tri minuta (za uzrast do osam godina), odnosno četiri minuta (za uzrast do deset godina) se menja celokupna petorka, tako da u jednoj četvrtini bude uključeno svih 15 igrača. Na isti način se prave izmene i u drugoj i trećoj četvrtini, da bi u četvrtoj trener imao potpunu slobodu u izmenama igrača. Na ovaj način se ravnopravno deli minutaža i deca štite od fizičkog opterećenja.  Preporučuje se vođenje rezultata na mini basket utakmicama putem specijalne aplikacije za vođenje vremena, rezultata, a sve bez zapisnika. Utakmica može biti završena i nerešenim rezultatom – bez igranja produžetka.

Iako smo „zemlja košarke“ koja postiže vrhunske rezultate u svim uzrasnim kategorijama, tako i u mini basketu, konstatuje se da su uslovi za rad u mini basketu nisu na adekvatnom nivou. Klubovi ne poseduju rekvizite, adekvatne lopte, podesive koševe… Zato naša preporuka jeste da se klubovi potrude da koriste lopte odgovarajućeg obima i težine prema uzrasnoj kategoriji, kao i propisane visine koševa.