Документа

ДОКУМЕНТА МИНИСТАРСТВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Статистика у области спорта Република Србија 08.03.2017. године 450 Kb PDF
ДОКУМЕНТА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Назив Постављен Величина
Статут Кошаркашког савеза Србије 05.07.2018. године 572 Kb PDF
Пословник о раду Скупштине Кошаркашког савеза Србије 05.07.2018. године 194 Kb PDF
Регистрациони правилник Кошаркашког савеза Србије 04.07.2018. године 416 Kb PDF
Дисциплински правилник Кошаркашког савеза Србије 04.07.2018. године 290 Kb PDF
Правилник о такмичењу Кошаркашког савеза Србије 04.07.2018. године 510 Kb PDF
Службена правила игре 2014 04.12.2014. године 5418 Kb PDF
Службена правила игре 2014 – кошаркашка опрема 04.12.2014. године 2712 Kb PDF
Приступница 15.08.2018. године 120 Kb PDF
Приступница двојна 15.08.2018. године 117 Kb PDF
Територијална организација Кошаркашког савеза Србије 01.12.2008. године 633 Kb PDF
Правилник о спречавању допинга у кошаркашком спорту 30.03.2009. године 146 Kb PDF
Правилник о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила 20.04.2015. године 235 Kb PDF
Програм антидопинг деловања 20.04.2015. године 119 Kb PDF
ДОКУМЕНТА ФИБА
FIBA General Statute 15.03.2012. године 753 Kb PDF
FIBA Internal regulations Book 1 15.03.2012. године 763 Kb PDF
FIBA Internal regulations Book 2 15.03.2012. године 696 Kb PDF
FIBA Internal regulations Book 3 15.03.2012. године 1163 Kb PDF
FIBA Internal regulations Book 4 15.03.2012. године 676 Kb PDF
Измене FIBA Правилинка 2011 15.03.2012. године 1929 Kb PDF
FIBA New Court 2010 15.03.2012. године 649 Kb PDF
FIBA 3-3 Official Rules 15.03.2012. године 544 Kb PDF
FIBA Europe Statute 2011 15.03.2012. године 205 Kb PDF
FIBA Europe Regulations 2011 – 2012 15.03.2012. године 3870 Kb PDF
FIBA Europe Regulations for Club Competitions 2011 – 2012 15.03.2012. године 1171 Kb PDF
Званична FIBA тумачења службених правила игре – март 2017 08.03.2017. године 500 Kb PDF
Званична FIBA тумачења службених правила игре – фебруар 2018 11.05.2018. године 600 Kb PDF